De opleiding

De opleiding


De pups brengen de eerste 7 à 8 weken door bij de fokker in het nest. Ze leven in huis en maken al een eerste periode van socialisatie door. Van hun moeder en nestgenoten leren ze sociaal gedrag en leren ze een bijtremming. Op de leeftijd van 7 weken vindt er een selectie plaats, de geselecteerde pup gaat vervolgens naar een gastgezin. Daar verblijft de pup enkele maanden. De gastgezinnen gaan verder met de socialisatie, ze leren de pups omgaan met diverse prikkels en hoe ze zich moeten gedragen in verschillende omstandigheden en situaties. Daarnaast leren ze ook netjes mee wandelen aan de lijn en krijgen ze een aantal basiscommando's onder de knie. Hiervoor worden de gastgezinnen individueel begeleid en volgen ze een reeks groepstrainingen. Op de leeftijd van 3 en 7 maanden vinden er evaluaties plaats.

Wanneer de hond 9 maanden is, volgt een volledige medische gekeurd.


Wanneer de hond deze eerste periode met een postief resultaat beeindigd, begint de echte opleiding. De hond gaat naar school en krijgt een specifieke training, op maat van de persoon waar de hond naartoe zal gaan. Dit duurt ongeveer 6 maanden. Indien dit kan, trachten wij de toekomstige geleider reeds in deze fase te betrekken bij de hond.


Wanneer de hond de hele training heeft afgerond, volgt er nog een zeer intensieve periode waarin de geleider met de hond leert samenwerken.  De geleider leert inzicht te krijgen in het gedrag van zijn of haar hond en zij zullen een hecht team gaan vormen. Ook leert de geleider de commando's gebruiken en wordt er geleerd om de hond correct te verzorgen. Als laatste stap volgt er een evaluatie door een externe instructeur. Deze gaat na of het team geleider-hond thuis en in het openbaar kan functioneren en of de commando's correct worden toegepast. Bij positief resultaat vindt de defintieve aflevering plaats.


Ook verzorgen wij nazorg, dit houdt in dat geleider en hond jaarlijks bezocht worden. Hier wordt gekeken of het team nog goed kan samen werken. Indien er zich tussentijds problemen voordoen, wordt het team hierin ook begeleid.