Over ons

Over Argos


Argos is een jonge organisatie die volop aan het groeien is. De organisatie heeft zich sterk gespecialiseerd in het opleiden van medische detectiehonden, met name meldhonden voor mensen met diabetes type 1. De meeste diabetespatiënten hebben hun suikerspiegel redelijk goed onder controle. Slechts een klein percentage van de diabetespatiënten hebben zodanig grote schommelingen in de bloedsuikerspiegel dat de gezondheid in het gedrang komt. Sommigen voelen het niet (of niet meer) wanneer de suikerspiegel daalt. Dit kan enorm gevaarlijke situaties teweeg brengen, er kunnen zelfs coma's optreden. Vaak leidt dit tot veelvuldige ziekenhuisopnames. Dit zorgt voor een continue bezorgdheid bij de patiënt zelf, maar ook bij de familieleden. Een diabetes meldhond, die getraind is om de suikerdalingen tijdig te melden, is in dit geval een zeer goede oplossing. Men kan veiliger en gezonder leven, en dit met minder angst.


Door de grote schommelingen in de bloedsuikerspiegel krijgen diabetespatiënten op lange termijn vaak te maken met complicaties, zo kunnen er problemen opreden aan de ogen, nieren, hart en bloedvaten. Ook hier biedt een diabetes meldhond voordelen. Doordat de hond tijdig zal melden, zal de bloedsuikerspiegel stabieler blijven en wordt de kans op complicaties kleiner.Argos Assistande Dogs zet zich in voor deze doelgroep door het opleiden en plaatsten van diabetes meldhonden. Naast het tijdig melden van aankomende hypo's, wordt een diabetes meldhond geleerd om een medische kit te brengen en om een alarmknop in te drukken in geval van nood.De belangrijkste doelstellingen van Argos zijn:


Het opleiden en plaatsen van medische detectiehonden, met name diabetes meldhonden voor mensen met diabetes type 1. Diabetici hebben zodanige schommelingen in de bloedsuikerspiegel, dat dit enorm nadelige gevolgen kan hebben op het lichaam. Sommige diabetici voelen ook niet (of niet meer) wanneer de bloedsuikerspiegel daalt of stijgt. Dit kan gevaarlijke gevolgen hebben, zoals een coma.

Het geven van bekendheid aan diabetes meldhonden, dit door het geven van voorlichting.

Het verwerven van budgetten om bovenstaande doelen waar te maken.Werkwijze


Omdat iedere situatie, ieder gezin en iedere hond anders is, leveren wij steeds maatwerk, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van alle partijen.  Samenwerking en teamvorming tussen hond en geleider is essentieel.  Ook het welzijn van de honden is zeer belangrijk. Daarom oefenen wij op geen enkele manier druk uit. Om de kwaliteit van een diabetes meldhond te kunnen garanderen, werken wij op een uiterst hondvriendelijke en beloningsgerichte manier. Uiteraard verwachten wij van de geleiders en het gezin om deze methode over te nemen en toe te passen zodat de relatie met de hond optimaal is en de hond met plezier zal werken.


Door de kleinschalige en persoonlijke aanpak garanderen wij kwalitatief zeer goed opgeleide honden.